สมัครเรียนระดับ ปริญญาตรี

คู่มือระบบสมัครเรียน ระเบียบการสมัครเรียน

สมัครเรียน ระดับ ปริญญาตรี
ระบบโควตา

รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

ระบบรับตรง

รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า