สมัครเรียนระดับ ปวส.

คู่มือระบบสมัครเรียน ระเบียบการสมัครเรียน

สมัครเรียน ระดับ ปวส. รับวุฒิ ม.6/ ปวช.
ระบบโควตา

รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

ระบบสอบตรง รอบที่ 1

รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

ระบบโควตา

รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า

ระบบสอบตรง รอบที่ 1

รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า