สมัครเรียนระดับ ปริญญาตรี

คู่มือระบบสมัครเรียน ระเบียบการสมัครเรียน

สมัครเรียน ระดับ ปริญญาตรี
สมัครเรียน ระดับ ป.ตรี

รับวุฒิ ม.6 /ปวช. หรือเทียบเท่า

สมัครเรียน ระดับ ป.ตรี

รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า